Vålerenga Fotball

Kap 3: Klubbens organisering

Kap 3: Klubbens organisering

 

3.1 Organisasjonskart    3.2 Årsmøte   3.3 Styrets sammensetning og oppgaver   3.4 Ansatte   3.5 Øvrige rollebeskrivelser, funksjoner og beksrivelser av utvalg

 

3.1 Organisasjonskart

Kommer snart

 

3.2 Årsmøte

Årmøtet for Vålerenga Fotball avholdes hvert år i løpet av mars. Her gjennomgås årsrapport og regnskap og alle valg. Valgkomiteen jobber med å få valgkandidater klare i forkant til hvert årsmøte. Her fastsettes også kontingent. Vi anbefaler at alle trenere og lagledere også er medlemmer og deltar på årmøtet. 

Det skal legges ut innkalling til årsmøtet senest 4 uker i forkant. Forslag til behandling skal være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Man må ha vært medlem i mimium 3 måneder og være over 15 år for å ha stemmerett på årsmøtet.

Les mer om årsmøtet i Vålerenga Fotball lover her

 

3.3 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret er ansvarlig for Vålerenga Fotballs aktiviteter fra årsmøtet til årsmøte. Styre har vanligvis møte 8-10 ganger pr år og består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 Styremedlemmer
 • 2 Varamedlemmer

Styret bør ha minimum følgende kompetanse tilsammen: Ledelseskompetanse, fotball/idrettskompetanse, økonomikompetanse,kommunikasjonskompetanse. Det skal være minimum 2 kvinner i styret, eksklusiv varamedlemmer. Oversikt over styrets medlemmer, se her

 

3.4 Ansatte

Vi har følgende stillinger i administrasjonen i Vålerenga Fotball pr oktober 2017:

 • Daglig leder (100%)
 • Klubbkonsulent - medlemshåndtering (100%)
 • Klubbkonsulent - Arrangement, dommere og utstyr (100%)
 • Sportslig ansvarlig barne- og ungdomsfotballen (100%)
 • Økonomimedarbeider (100%)
 • Bane- og anleggsansvarlig (50%)
 • Administrativ leder Damer A (50%)

I tillegg har vi flere sportslige ansatte, hovedsaklig i små stillingsprosenter, men også noen større som har ansvar for elitelagene samt Damer A.

Oversikt over klubbens administrasjon, se her

 

3.5 Øvrige rollebeskrivelser, funksjoner og beskrivelser av utvalg

Oversikt over klubbens roller, funksjoner og utvalg, se her

 

Klubbhåndboka

Kap 1: Om Vålerenga Fotball

Kap 2: Klubbens målsetninger

Kap 3: Klubbens organisering

Kap 4: Klubbdrift/rutiner

Kap 5: Lagets organisering

Kap 6: Økonomi - plan for økonomistyring

Kap 7: Årshjul/aktivitetskalender

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift