Vålerenga Fotball

Kap 5: Lagets organisering

Kap 5: Lagets organisering

 

5.1 Rollebeskrivelser    5.2 Fair Play    5.3 Overganger/prøvespill/spilleberettigelse    5.4 Treninger   5.5 Kamper    5.6 Turneringer    5.7 Reiser i regi av laget/klubben    5.8 Utstyr    5.9 Lagkasse    5.10 Nyttige lenker

 

5.1 Rollebeskrivelser

Vålerenga Fotball skal være klubbstyrt. I dette ligger det at det er klubben som utnevner/godkjenner alle verv også på lagsnivå, som trenere og lagledere.

Vålerenga har ambisjon om å ha lag i alle årganger, både for gutter og jenter, det betyr at vi også trenger mange foreldre til å stille opp i verv for gi et best mulig tilbud til våre spillere. 

De fleste synes det er både gøy, utviklende og givende å følge opp lagene over flere år. Det er imidlertid viktig at ikke for mye ansvar faller på for få personer. Vi har derfor definert et utvalg av roller til våre lag, se her for roller og rollebeskrivelser for lag

 

5.2 Fair Play

Vålerenga Fotball ønsker å være en Fair Play-klubb på alle nivåer. Dette betinger eksemplarisk oppførsel på og rundt banen. Klubben har et eget Fair Play-utvalg med en Fair Play-ansvarlig som jobber med Fair Play på mange områder, og våre tiltak er:

 • Kampverter
 • Klubbens Fair Play-pris for Vålerenga-lag 2018. Kriterier presenteres på verdimøtet før sesongstart.
 • Verdimøte for trenere og lagledere før hver sesong som skal omhandle klubbens verdigrunnlag, NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball, Fair Play og Trygge Rammer.
 • Trygge Rammer-tema hvert år
 • Politiattest - alle som har tillitsverv for mindreårige eller mennesker med utviklingshemninger i Vålerenga Fotball skal ha forevist Politiattest.
 • Behandle disiplinærsaker i klubben.
 • Utarbeide og følge opp holdningskontrakt
 • Bistå på lagmøter ved behov

Se forøvrig Fair Play-utvalgets mandat her.

 

5.3 Overganger/prøvespill/spilleberettigelse

Når våre spillere ønsker prøvespill i annen klubb, må henvendelsen skje til bredde@vif.no. Det er kun ved spesielle tilfeller at vi gir prøvespillstillatelse midt i sesong, som hovedregel skjer dette etter sesongslutt.

Når spillere ønsker å prøvespille i Vålerenga fotball, må det innhentes prøvespilltillatelse fra klubben spilleren tilhører, og den må være signert av overgangsansvarlig/daglig leder/styreleder. Spiller kan ikke starte prøvespill før tillatelse er innhentet og sendt inn til oss.

Hvis en spiller ønsker å skifte klubb til Vålerenga Fotball, må det gjennomføres overgang. Spilleren kan ikke spille obligatoriske kamper før overgangen er godkjent. Spilleren kan trene/spille cup'er/vennskapskamper dersom man har innhentet prøvespilltillatelse fra gammel klubb.

En spiller over 12 år må være registrert i FIKS som Vålerengaspiller, samt ha betalt medlemskontingent i Vålerenga Fotball for å være spilleberettiget.

En spiller under 12 år må ha betalt medlemskontinget i Vålerenga Fotball for å være spilleberettiget.

 

5.4 Treninger

Se Vålerenga Fotballs sportsplan for treningsinnhold og antall treninger for våre lag.

 

5.5 Kamper

Ved hjemmekamper har hjemmelaget ansvar for å påse at banen er klar til kampstart og ta imot bortelaget og dommer. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen skal følges for alle våre kamper.

Våre lag skal etterstrebe å ha kampvert på hver hjemmekamp.

Fair Play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regelverket og rammer for kampen.

Ved bortekamper må lagledelsen påse at alle spillere kommer seg til kamp. I barnefotballen kan man for eksempel sette opp kjørelister og fordele kjøring mellom foresatte der det er mulig. Det er imidlertid foresatte som har ansvaret for at spilleren kommer til kamparena.

Det er mulig å arrangere vennskapskamper på Valle. Sørg for at bane og dommer er booket.

Alle lag fra og med ungdomsfotballen plikter å møte til kamp etter kretsens oppsett. Hvis laget ikke møter betyr det både poengtap og at klubben blir idømt bot at fotballkretsen. Eventuell omberamming av kamp må laget besørge via kretsens hjemmesider.

 

5.6 Turneringer

Vålerenga Fotball dekker to egne turneringer samt en eksternt turnering pr barnelag. Det er klubben som fastsetter hvilken ekstern turnering dette blir hvert år. Klubben dekker en intern turnering samt Norway Cup for ungdomslagene (2017). Det kan være endringer pr år.

Lagene kan melde seg på turneringer i tillegg til de som dekkes, alle påmeldinger utover til egne Vålerengacuper, samt felles ekstrerne cuper, skal godkjennes av sportslig leder i barne- og ungdomsfotballen. Lagene plikter da til å finne rimelige alternativer på reise og opphold, samt å holde egenandelen så lav som mulig ved å skaffe inntekter via lagsdugnad.

Fra og med det året spillerne er 13 år, kan de delta i turneringer utenlands.

 

5.7 Reiser i regi av laget/klubben

Alle lag som reiser på turneringer, treningsleir eller annen aktivitet ifm laget som har overnatting, må ha med minimum 2 lagledere pr lag.

 

Klubben har som målseting å reise med hele ungdomsfotballen samlet på en felles treningsleir eller turnering annethvert år.

 

Retningslinjer for alkohol på reiser

Ansvarlige for reise i regi av klubben skal alltid være edru.

Trenere, ledere, spillere skal fremstå som gode forbilder og skal aldri drikke alkohol i samvær med barn og unge.

ingen ansatt, trener, leder eller frivillig engasjert skal komme på trening eller aktivitet i klubbens regi i påvirket tilstand.

 

5.8 Utstyr

Lagleder rekvirerer utstyr fra utstyrsansvarlig i klubben. Det gjøres en fellesbestilling før sesongstart for alle lag, og lagene må sørge for evt påfyll selv ila sesongen.

Nye lag får baller, vester, kjegler, ballnett, ballpumpe. Øvrige lag får påfyll av baller, vester, kjegler ved å vise til at disse er slitte/ødelagte ved felles utstyrsbestilling en gang pr år. Øvrig må laget kjøpet inn selv.

Hvert lag får utdelt et sett drakter (kun overdel). Shortser, strømper og treningsdress kjøpes hos Sjappa for medlemspris, men må betales av den enkelte spiller.

Første års ungdomslag får utdelt medisinskrin med innhold. Medisinsk utstyr på suppleres selv av laget etter dette

Nye trenere får treningsdress, samt mulighet til å kjøpe treningsklær på Sjappa til medlemsrabatt. I ungdomsfotballen får nye trenere også coachjakke, men disse kan være brukte.

Det skal være tilgjengelig hjertestarter i klubhuset, i Vallhall og på Intility Arena.

Spillere må sørge for å ha riktig skotøy samt leggbeskyttere og drikkeflaske for vann ved hver trening/kamp. Keeperhansker er å anse som privat utstyr og må dekkes av den enkelte keeper.

 

5.9 Lagkasse

Vålerenga Fotball har valgt å sette opp ett felles lagkassekonto som alle lagene bruker hvis dere ønsker andre aktiviteter utover de cuper som klubben felles melder på lagene. Hvert lag får ett eget prosjektnummer hvor vi bokfører aktivitet. Lagleder har ansvaret for all kontakt kring dette.

Felles lagskassekonto: 1503.98.99067

Prosjektnummer: Se vedlegg til høyre

 • Lagleder kan ha maks cirka 4000 kr i kontanter til å betale mindre utlegg (Ikke privat konto). Beløp over 4000 settes in på konto for lagkasse.
  • Påmelding til mindre cuper i Oslo området (for eksempel 3v3 cup eller julecup som administrasjonen godkjenner) kan betales med disse pengene. Kvittering sendes in til regnskap@vif.no. Merk kvitteringen med prosjektnummer.
 • Hvis laget skal delta på en større ekstra cup har lagleder har ansvar for att samle in egenandeler fra spillere og overføre pengene til konto for lagskasse. Innbetalinger må alltid merkes med prosjektnummer. Lagleder tar kontakt med administrasjonen via e-post som håndterer påmelding. Skriv alltid med prosjektnummer her også.
 • Hvis lagleder eller noen annen foreldre gjør ett større utlegg fra privat konto som skal dekkes fra lagkassen (For eksempel betaler mat for laget på reise) leverer lagleder inn refusjonsskjema, se vedlegg til høyre
 • Hvis laget trenger at gjøre kontantuttak fra lagkassen leverer lagleder inn uttaksskjema, se vedlegg til høyre.
 • Rapportering - Lagleder loggfører og følger med under året. Det blir sendt ut oversikt på alle prosjektnummer fra økonomisystemet hvert kvartal til alle lagene. Ved feil og avvik fra det lagleder loggført tar dere kontakt.

 

5.10 Nyttige lenker

Foreldrevettregler Gå her

Vålerenga Fotballs sportsplan Gå her

Retningslinjer for barnefotballen Gå her

Norges fotballforbunds hjemmeside Gå her

Oslo fotballkrets hjemmeside Gå her

FIKS Gå her

Forsikring og skader Gå her

Vålerenga Fotballs lover Gå her

 

Klubbhåndboka

Kap 1: Om Vålerenga Fotball

Kap 2: Klubbens målsetninger

Kap 3: Klubbens organisering

Kap 4: Klubbdrift/rutiner

Kap 5: Lagets organisering

Kap 6: Økonomi - plan for økonomistyring

Kap 7: Årshjul/aktivitetskalender

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift