Vålerenga Fotball

Fair Play

Fair Play

 

Fair Play-tiltak i Vålerenga Fotball 2018.

Vålerenga Fotball ønsker å være en Fair Play-klubb på alle nivåer. Dette betinger eksemplarisk oppførsel på og rundt banen. Klubben har et eget Fair Play-utvalg med en Fair Play-ansvarlig som jobber med Fair Play på mange områder, og våre tiltak er

 

Kampverter

Intruks kampvert på hjemmekamper for Vålerenga Fotball

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvert-vest. Hjertestarter er i Vallhall!

 

Det skal være kampvert på alle kamper i barne- og ungdomsfotballen i Vålerenga Fotball. I vår klubb ønsker vi at det er foresatte som ikke innehar trener- eller laglederrolle som er kampvert. Lagleder fordeler kampene på foresatte i forkant av sesongen og det blir ca en kamp pr foresatte pr sesong. Kampverter bør ha oppmøte ca 45-60 minutter før kampstart, avhengig av når trener og lagleder har oppmøte.

Før kampen:

• Ønske velkommen begge lag og dommer til Valle.

• Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

 

Under kampen:

• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

• Prate med dommer i pausen.

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

 

Etter kampen

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

• Takker begge lag og dommer.

• Rydde rundt banen etter kampslutt

 

Se vedlegg for skjema som lagene kan benytte for å organisere kampverter for sesongen.

 

 

Kriterier for årets Fair Play-lag Vålerenga-lag 2018. 

  • Deltakelse på dugnad;
    • Obligatoriske
    • Å stille opp frivillig utenom obligatoriske dugnader
  • God sportsånd; følge Fair Play-kontrakt. Se og ta hensyn til andre lag, spillere, lagledelser internt og eksternt.
  • God deltakelse fra laget på samlinger og kurs
  • Bruk av kampvert på hjemmekamper i serien

 

Vi vil basere kriteriene på dokumentert deltakelse på dugnad og kurs, samt spørreskjemaer om bruk av kampvert og subjektivt om sportsånd på laget, som sendes til lagene 2 x pr år, før sommeren og etter sesongen.

 

Trygge Rammer-tema

Trygge rammer-tema for 2018 er mobbing og inkludering, og dette vil vi ha fokus på gjennom samlinger i regi av klubben, samt de store turneringene våre.

 

Politiattest

Alle som har tillitsverv for mindreårige eller mennesker med utviklingshemninger i Vålerenga Fotball skal ha forevist politiattest. Les mer her

 

Behandle disiplinærsaker i klubben.

Fair Play-utvalget behandler disiplinære saker i klubben.

 

Alle spillere i Vålerenga Fotball aksepterer Fair Play-kontrakten ved innmelding. Det er viktig at klubben, ved fair-play-utvalget, får beskjed om gjentatte brudd, evt alvorlige hendelser.

Fair Play-utvalget skal også bli informert snarest om gjentatte upassende hendelser eller umiddelbart ved alvorlige hendelser begått av trenere, lagledere eller foreldre i klubben.

Med upassende og alvorlige hendelser menes dette menes:

 

·         Gjentatt grov munnbruk, etter advarsel fra trener/lagleder. Med grov munnbruk regnes også sjikane, obskøne bevegelser, vise fingeren eller lignende

·         Trusler

·         Fysisk mishandling (slå, sparke, klype, spytte e.l.)

·         Ved karantene fra kretsen/NFF i 3-6 kamper

 

For øvrig understrekes det at opplistingen ovenfor er veiledende retningslinjer.

 

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å kontakte oss: fairplay@vif.no

 

Oppfølging Fair Play-kontrakt for spillere og etiske retningslinjer for trenere og lagledere.

Se vedlegg for kontrakter. De nye kontraktene vil gjennomgås før sesongen 2018. 

 

Bistå på lagmøter ved behov

Fair Play-utvalget vil være behjelpelige med å komme og snakke/veilede lagene på feks spillermøter o.l., dersom det er noe innenfor Fair Play laget vil fokusere på, om det er fordi dere har utfordringer eller fordi dere ønsker å være i forkant. Ta kontakt med oss!

 

Kontakt

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger fra våre trenere, lagledere, spillere og evt andre angående Fair Play – om det er positive tilbakemeldinger eller om vi har noe vi må jobbe med! Ta gjerne kontakt med Fair Play-utvalgets leder, Camilla Lysa Fredlund: fairplay@vif.no

 

Se forøvrig Fair Play-utvalgets mandat her.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift